PRODUKTINFORMASJON

For en traumapasient er nedkjøling en alvorlig trussel. Forskning har vist at det vil ha en negativ påvirkning på pasientens tilstand å tilføre intravenøsvæske som er kaldere enn kroppstemperatur. Det er ikke vanskelig å tenke seg hvordan en allerede sterkt nedkjølt kropp vil reagere på intravenøsvæske som er 20 grader eller mindre …! Vårt system gjør det nå mulig å forhåndsinnstille væskens temperatur med én Celsiusgrad nøyaktighet til maksimalt 50 grader, slik at den til en hver tid er på ønsket temperatur.  

Produktet består av en liten eske av lett materiale hvor to poser på 500 eller 1000 ml med intravenøsvæske kan plasseres i varme-enheter.  

 

Man bør være oppmerksom på at systemene plasseres på posene. Dette er viktig på grunn av temperaturfølerne under varmerommene, som varmer posene gjennom en ledning. Enhetene er festet i kofferten gjennom brede strikkbånd. På disse strikkene kan man angi holdbarhetsdato. Hver varme-unit blir styrt av en elektronisk termostat, som du kan bruke til å innstille på ønsket temperatur og disse kan eventuelt sikres. Et lite avvik på ca 1,5º Celsius må påberegnes. Temperaturen kan leses på displayet. Hvis termostaten er forhåndsinnstilt, vil det gå av en alarm i tilfelle overoppheting og hvis det oppstår feil på føleren. Stiger temperaturen enda mer, vil strømtilførselen bli stanset og en rød varsellampe vil gi signaler.

For å installere apparatet i ambulansen, bør den kobles til en kontakt på 12 Volt. Strømforbruket per varme-enhet er ca 1 Ampère (20 Watt). Esken bør innstalleres i nærheten av kontinuerlig strømtilførsel, fortrinnsvis i et veggstativ. Eskens gjennomsiktige forside gjør det mulig å lese av tallene på displayet til en hver tid. Som sikkerhet er det satt inn en sikring på 5 Ampère.  

 

Når intravenøsposene skal brukes, kan eskene kobles fra og åpnes. Ved å koble fra en av tilkoblingene, vil varme-enhetene med posene løsne og disse kan tas ut. For å unngå eller begrense nedkjøling av væsken under overføring fra esken til pasienten er det innarbeidet et spesielt materiale i begge varme-enhetene. Borrelås på nedsiden av varme-enhetene holder intravenøsposen på plass. Nå kan intravenøsvæsken kobles til, mens den fortsatt er i varmerommet. Dette gjør du som følger: Først og fremst fjernes nederste delen av emballasjen med saksen som følger med i esken. Ved bruk av apparatene utenfor abulansen, bør transportledningene være isolert. Innenfor ambulansen er det en fordel om disse ikke er isolert. På oversiden av varmerommene er det festet en hempe til å henge opp apparatet.

Dersom varme-enhetene utsettes for langvarig press, kan det brukes dempeputer rundt varmerommene under tilføring av væsken. Varme-enhetene kan renses på vanlig måte med klut og såpevann. Bruk av vaskemaskin frarådes.

Blant annet har væskeposene av Baxter og Braun blitt testet ved en temperatur av 50º Celsius. Med disse resultatene som grunnlag råder vi å varme væsken med NaCl 0,9 til en maksimum-temperatur av 40 grader Celcius i maksimalt 14 dager.


TNO Certification i Leiden har hat ansvar for konformitetsundersøkelsene.

Fakta:

Nøyaktighet måling +/- 1,5 º Celsius  
Tyngde   2,8 kilo inkl. intravenøsvæske
El spenning   12 Volt likestrøm (+/- 15 %)
Strømbruk 1 Ampère per varmeenhet
Sikring  5 Ampère
Kvaletetsnorm CE-0336
Romtemperatur 0 tot + 50 grader Celsius

 

Octrooi rechtnummer : 1015794
Internationaal octrooi verkregen

Fabrikant:

GeJa
Graaf van Lijndenlaan 3
7316 EG Apeldoorn
Tel. : + 31 55  5788788
Fax.: + 31 55  5785104
E-mail : info@warminfusion.com

 

 

Distributeur voor Nederland:

KP Medical BV.
Duwboot 13
3991 CD Houten

Tel: 030 – 634 5 634
Fax: 030 – 634 56 35

Internet:
www.kpmedical.com
E-mail :
gkeizer@kpmedical.nl

 

Distibuteur voor België, Luxemburg & Frankrijk

N.W.S. bvba
Eksterstraat 35A
B-1703 Schepdaal
Tel.: + 32 (0) 25692536
Fax.: + 32 (0) 25693097

 

 


Warminfusion test
onverwarmde infuusvloeistof

Inloopsnelheid: 28 ml per minuut

Windkracht 4

Buitentemperatuur: 0 Celcius

 

Warminfusion test
verwarmde infuusvloeistof

Inloopsnelheid: 28 ml per minuut

Windkracht 4

Buitentemperatuur: 0 graden Celcius